Was this page helpful?

Návrh, vývoj a prevádzka komplexných web aplikácií

From $1

  Seminár na FMFI UK, Bratislava.

  Pripravujú: RobertMraz, MartinKrupa z UI42

  Komunikáciu s vedúcimi seminára, vrátane zasielania riešení úloh, prosím realizujte prostredníctvom realwebapp@ui42.sk.

  Twitter: @martinkrupa, @robomraz

  Organizácia

  Zapisovanie hodnotenia

  Každý, kto má v tabuľke priebežného hodnotenia nárok na zápis, má nárok na zápis príslušného stupňa. Zápis je možné buď dohodnúť osobne (prídete si preň na pracovisko UI42 na Haydnovu 20/B, alebo sa dostavíte na jeden z termínov, keď budem za tým účelom v priestoroch FMFI.
  Do AIS hodnotenia zapisuje: janacek@dcs.fmph.uniba.sk

  Termíny zapisovania hodnotenia (prípadne aj dopĺňania bodov a hodnotenia záverečnej práce):

  • Termín zapisovania: ...
  • podľa dohody aj v iných termínoch v sídle ui42, napíšte e-mail

  Miesto a čas konania seminára

  FMFI M-XI, streda 16:30.

  Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu

  • Aspoň 2 úlohy počas semestra + finálny projekt.
  • Za náležite vypracovanú úlohu je 5 bodov.
  • Finálny projekt 15 bodov.
  • Výsledky: 100% = 25 bodov:
   E >= 50%
   D >= 55%
   C >= 60%
   B >= 65%
   A >= 70%

  Forma odovzdania úloh

  • emailom na realwebapp@ui42.sk
   • PDF
   • anglicky alebo slovensky
   • názov predmetu a úlohy
   • autor meno a email
   • dátum vytvorenia

  Záverečný projekt

  • Spojiť aspoň 3 témy zo seminárov do jednej spoločnej práce.
  • Alebo vypracovať témy zo seminárov samostatne.

  Syllabus

  1. Informačná architektúra - Prezentácia (PDF)
  2. Životný cyklus webovej aplikácie a čo musia obsahovať požiadavky na návrh, vývoj a prevádzku webov - Prezentácia (PDF)
  3. Použiteľnosť (usability) webových aplikácií - Prezentácia (PDF)
  4. Web, ContentManagement Systems (CMS) a eCommerce platformy - Prezentácia PDF
  5. Vývoj webových aplikácií, techniky, infraštruktúra, projektový menežment - Prezentácia PDF
  6. Online marketing: SEO, PPC porovnanie, sociálne siete
  7. Prevádzkovanie web systémov, SLA - Prezentácia PDF
  8. eCommerce, ako realizovať a prevádzkovať fungujúci eshop - Prezentácia PDF
  9. Weby a aplikácie pre mobilné zariadenia (responzívny dizajn)
  Was this page helpful?
  Tags: (Edit tags)
  • No tags
   
  Comments (0)
  You must login to post a comment.

   
  Poháňané MindTouch Core v10" class="product">